Αποκεντρωμένες Εκλογές στο Blockchain του Ethereum – Ερευνητική Εργασία στην Ασφάλεια Δικτύων

Αποκεντρωμένες Εκλογές στο Blockchain του Ethereum – Ερευνητική Εργασία στην Ασφάλεια Δικτύων . Το βίντεο είναι η παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Καραχάλη , Δημήτρη Βαγιακάκο (DimitrisV) και Σταύρο Γκίνο , οπού προσπαθούν σε ένα σύντομο διάστημα να εξηγήσουν τον βασικό…

Αποκεντρωμένες Εκλογές στο Blockchain του Ethereum - Ερευνητική Εργασία στην Ασφάλεια Δικτύων

Source

0
(0)

Αποκεντρωμένες Εκλογές στο Blockchain του Ethereum – Ερευνητική Εργασία στην Ασφάλεια Δικτύων .
Το βίντεο είναι η παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Καραχάλη , Δημήτρη Βαγιακάκο (DimitrisV) και Σταύρο Γκίνο , οπού προσπαθούν σε ένα σύντομο διάστημα να εξηγήσουν τον βασικό τρόπο λειτουργίας του Blockchain καθώς και να παρουσιάσουν το αποκεντρωμένο σύστημα εκλογών στο Blockchain του Ethereum οπου υλοποίησαν σε Solidity 0.8
________
Decentralized Election System based on Ethereum Blockchain
This video is a presentation of Konstantinos Karahalis, Dimitris Vagiakakos (DimitrisV) , Stavros Gkinos, who are trying to give a brief explanation on how blockchain works and present the Election(Dapp) System they created in Solidity 0.8 .

Source Code: https://github.com/sv1sjp/eVoting_Elections_Decentralized_App

Paper in English :https://github.com/sv1sjp/eVoting_Elections_Decentralized_App/blob/main/eVoting_Smart_Contract_paper.pdf

Presentation Slides in Geeek :
https://github.com/sv1sjp/eVoting_Elections_Decentralized_App/blob/main/eVoting_Decentralized_Application_PresentationGR.pdf

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *