ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ||History of Vijayanagara Empire||Classic Education

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ||History of Vijayanagara Empire||Classic Education ವಿಜಯನಗರದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಮನೆತನ. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಂತೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯೂ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ…

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ||History of Vijayanagara Empire||Classic Education

Source

0
(0)

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ||History of Vijayanagara Empire||Classic Education

ವಿಜಯನಗರದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಮನೆತನ. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಂತೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯೂ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪುನುರುಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದ ಶೈಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಶೈಲಿ::: ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ರೂಪ. ಚೋಳರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರದ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮುದಾಯ ಈ ಕಾಲದ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಸುತ್ತ ಕೈಸಾಲೆಗಳು , ಮಂಟಪಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಆಚರಣೆಯು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#FDA #LIVE #EXAMS

Join Our Telegram Group:
Classic Education
Dharwad
https://t.me/classiceducationlive

#India
#Kannada
#KPSC
#UPSC
#PSI
#SDA
#KAS
#IAS
#SSB
#RRB
#IBPS
#PSI
#GKquestions
#GKKannada
#KSP
#PC
#PWD
#MCQ
#Banking
#GKtodaykannada
#Gktoday
#GK
#Currentaffairs
#currentaffairskannada
#dailynews
#exams
#questionpaper
#kannada
#karnataka
#bangalore

Daily current Affairs , Kannada news, Daily news paper , July full month current affairs , July SWR Railway KSISF Current affairs , Monthly Current affairs , Current affairs in Kannada , Bangalore division #CurrentAffairsKannada Hubli division #KannadaCurrentAffairs #CurrentAffairs RSI
Karnataka state police , KPSC SDA FDA PSI RSI IBPS IAS KAS UPSC Banking SBI HDFC Daily study Karnataka bank , Karnataka Vikas Bank Prajavai VijayVani The Hindu History Geography Political Science Physics Chemistry Biology Environment , daily current affairs, quiz, daily, Current Affairs for Police , current affairs, gktoday, daily current affairs, app, daily current affairs Other pdf, daily current affairs in other language, unacademy daily, MCQ, Karnataka current affairs , Karnataka EXAMS , Wifistudy Kannada , study in kannada current affairs in other, daily gk current affairs in other, February affairs, current affairs other, current affairs other 2020 pdf, current affairs other video, current affairs other , daily current affairs, current affairs for RSI, everdaystudy , gktoday current, December current affairs kannada, affairs kpsc, kpsc current affairs 2020,Kannada online study, current affairs 2020 January affairs kpsc, current affairs kpsc exams, current affairs kpsc exam 2020, kpsc kas current affairs, kpsc current affairs, November current affairs, Online current affairs, march 2020, march current affairs , current affairs for PSI, 29 July 2020 current affairs, Daily Current Affairs Booster, Current Affairs, July 2020 current affairs, current affairs 2020, April current affairs, online classes in Kannada, current affairs important
July Current Affairs kannada other kpsc question paper, psc questions in other, other kpsc books, other kpsc notes, other kpsc, August current affairs kannada, other kpsc gk, kpsc other question and answers, September current affairs kannada,

#Dharwad #Coaching #Center #UniqueDream #Dharwad #OnlineClassess #TheClassicStudyCircle #KAS #IAS #IPS #SDA #FDA #PC #PSI #OnlineEducation #UPSC #KPSC #PDO #Competitive #Exam #RaviChannannavar #Annamalai #Kannada #CET #psinotification #2021
#Classiceducation #KSP #Sadhana_Academy
#Manjunatha_B #Vijayi_Bhava
#ravi_d_channannavar, #kannada, #ravi_channannavar, #ravi d channannavar, #ips, #ravi_d_channannavar, #mysore, #psi, #exam, #dharwad, #police, #result, #lady_police_entry scene, #lady police promo, #jobs, #kpa, #kpa, #psi_training, #kpa_gulbarga, #kpa_mysore #passing out parade, #kpa #mysore, #Singham, #Classic, #Dharwad, #Online, #Coaching, #pewdiepie, #markiplier, #classiceducation, #peppa_pig, #pokemon sword and shield, #2020, #2021, #psinotification #Sadhana_Academy, #Manjunath_B

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *